Serwis edu.andrzeju.pl spełnia następujące funkcje:

 • Informuje o prowadzonych zajęciach ze studentami i zawiera materiały do zajęć.
 • Informuje o pracach dyplomowych prowadzonych teraz, wcześniej i w zamierzeniach oraz zawiera materiały dla dyplomantów.
 • Informuje o prowadzonej działaności popularyzatorskiej i zawiera liczne materiały do niej.
 • Umożliwia organizowanie grup studenckich z planowaniem zajęć.
 • Umożliwia na przewidzianych do tego zajęciach organizowanie się studentów w kilkuosobowe wspólnie oceniane zespoły.
 • Umożliwia prowadzącemu kontrolę obecności na zajęciach, a studentom wgląd w stan swoich obecności.
 • Umożliwia studentom pobieranie tematów zajęć, wysyłanie sprawozdań z nich prowadzącemu oraz ich ocenianie przez prowadzącego z informacją zwrotną dla studentów.
 • Umożliwia wystawianie oceny semestralnej i powiadamianie o niej student(ki/a).
 • Umożliwia studentom zapoznawanie się z propozycjami tematów prac dyplomowych, zapisywanie się na nie, a nawet proponowanie własnych tematów.
 • Umożliwia decydowanie przez prowadzącego, który z chętnych będzie daną pracę dyplomową realizował.
 • Umożliwia studentom wypełnianie anonimowej ankiety dotyczących odbytych zajęć.
 • Umożliwia studentom wybór zadań semestralnych na zasadzie kto pierwszy.

artykuł popularyzatorski


Najczęściej zadawane pytania

 1. Od czego zacząć pracę z serwisem jako student lub dyplomant?
  W wielu przypadkach wystarczy przeglądanie informacyjnej części serwisu(lewe menu). Dla podjęcia ściślejszej wspópracy trzeba jednak zarejestrować się w odpowiednich grupach(niekiedy jest ich wiecej nawet jeśli nie wiąże się to z dodatkowymi ocenami końcowymi).
 2. Jak rejestrować się w większej liczbie grup ?
  Przy rejestracji klikać w okienku w kilka grup po kolei przy czym przy wyborze każdej następnej przytrzymywać klawisz CTRL. Można też podać dodatkową grupę przy ponownej rejestracji pamiętając o uzyciu dokładnie tego samego hasła i poprawnych innych danych.
 3. Jak przesłać sprawozdanie?
  Aby to zrobić należy być zalogowanym i skorzystać z pozycji "Sprawozdania" w poziomym menu. Aby móc się logować należy się wcześniej zarejestrować.
Grup(".mysql_num_rows($q3).")Dyplomów(".mysql_num_rows($q4).")Studentów(".mysql_num_rows($q1).") Sprawozdań(".mysql_num_rows($q2).")"; echo"

Zalogowani studenci

"; $q=mysql_query("SELECT * FROM trace,student WHERE user=album AND czas>unix_timestamp()-300 GROUP BY user ORDER BY nazwisko"); $first=true; while($r=mysql_fetch_array($q)){ if(!$first)echo", "; echo$r['nazwisko']; $first=false; } echo"

Moduły odwiedzone przez studentów

"; $q=mysql_query("SELECT count(trace.id) AS c, module FROM trace,student WHERE user=album GROUP BY module ORDER BY c DESC"); $first=true; while($r=mysql_fetch_array($q)){ if(!$first)echo", "; echo$r['module']."(".$r['c'].")"; $first=false; } echo"

Wyniki ankiety

"; echo"

Kurs

"; echo"

Algebraf

"; /* echo"

Obecność studentów w dniu 30 maja 2015

"; $q=mysql_query("select imie, nazwisko, student.album AS album, grupa, polowka, status from obecnosc, student, grupa where obecnosc.album=student.album and obecnosc.idgrupy>=30 and obecnosc.idgrupy=student.idgrupy and grupa.id=obecnosc.idgrupy and zajecia=4"); echo""; while($r=mysql_fetch_array($q)){ echo""; } echo"
imięnazwiskoalbumgrupapołówkastatus
".$r['imie']."".$r['nazwisko']."".$r['album']."".$r['grupa']."".$r['polowka']."".$r['status']."
"; */ } include"dol.php";