=$r['zespoly'])$increase=false;else$increase=true; if($r['zespoly']<=0)$change=false;else$change=true; if (strip_tags($_POST["akcja"]) == "zapros"){ $sql="insert zespol(idgrupy,zapraszajacy,zapraszany)values(".$_SESSION['idgrupy'].",".$_SESSION['user'].",".$_POST['album'].")"; //echo$sql; if($increase&&$change){ mysql_query($sql); if(count(subgraphwith($_SESSION['idgrupy'],$_SESSION['user']))>$r['zespoly']){ echo"Już nie możesz zapraszać!"; $sql="delete from zespol WHERE idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']." AND zapraszajacy=".$_SESSION['user']." AND zapraszany=".$_POST['album']; mysql_query($sql); }else echo"Zaprosiłeś!"; }else echo"Już nie możesz zapraszać!"; } if (strip_tags($_POST["akcja"]) == "wypros"){ $sql="delete from zespol where idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']." AND zapraszajacy=".$_SESSION['user']." AND zapraszany=".$_POST['album']; //echo$sql; if($change){ mysql_query($sql); echo"Wycofałeś się!"; }else echo"Już nie możesz wycofać się!"; } if (strip_tags($_POST["akcja"]) == "akceptuj"){ $sql="insert zespol(idgrupy,zapraszajacy,zapraszany)values(".$_SESSION['idgrupy'].",".$_SESSION['user'].",".$_POST['album'].")"; //echo$sql; if($change&&$increase){ mysql_query($sql); if(count(subgraphwith($_SESSION['idgrupy'],$_SESSION['user']))>$r['zespoly']){ echo"Nie możesz go zaakceptować!"; $sql="delete from zespol WHERE idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']." AND zapraszajacy=".$_SESSION['user']." AND zapraszany=".$_POST['album']; //echo$sql; mysql_query($sql); }else echo"Zaakceptowałeś!"; }else echo"Już nie możesz zaakceptować!"; } echo"
Możesz tworzyć zespoły najwyżej ".abs($r['zespoly'])." osobowe.
"; if($r['zespoly']<=0)echo"Nie możesz zmieniać już utworzonych zespołów.
"; $mojzespol=0; $zespoly=array(); $q=mysql_query("SELECT * FROM student WHERE student.idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']); while($r=mysql_fetch_array($q)) if($_SESSION['user']!=$r['album']){ $q2=mysql_query("SELECT * FROM zespol WHERE idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']." AND zapraszajacy=".$r['album']." AND zapraszany=".$_SESSION['user']); $q3=mysql_query("SELECT * FROM zespol WHERE idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']." AND zapraszany=".$r['album']." AND zapraszajacy=".$_SESSION['user']); $z[]=mysql_num_rows($q2); $z[]=mysql_num_rows($q3); if(($z[0]>0)&&($z[1]>0))$mojzespol++; $z[]=$r['imie']." ".$r['nazwisko']; $z[]=$r['album']; $zespoly[]=$z; unset($z); } //print_r($zespoly); echo""; //echo$_SESSION['idgrupy'].$_SESSION['user']; $calyzespol=subgraphwith($_SESSION['idgrupy'],$_SESSION['user']); //print_r($calyzespol); echo"Twój zespół liczy aktualnie ".count($calyzespol)." osób i są w nim:
"; $q=mysql_query("SELECT * FROM student WHERE student.idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']); while($r=mysql_fetch_array($q)){ if(array_search($r['album'],$calyzespol)!==false)echo$r['imie']." ".$r['nazwisko']." ".$r['album']."
"; } foreach($zespoly as $z){ if(($z[0]>0)&&($z[1]>0)){echo"";} elseif($z[1]>0){echo"";} elseif($z[0]>0){echo"";} } ?>
".$z[2]." jest z tobą w zespole.
".$z[2]." został(a) przez ciebie zaproszony do zespołu.
".$z[2]." zaprasza cię do zespołu.
"; $q=mysql_query("SELECT * FROM student WHERE student.idgrupy=".$_SESSION['idgrupy']); while($r=mysql_fetch_array($q)) if($_SESSION['user']!=$r['album']){ echo""; } ?> >